Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023

2 lutego 2022

Szanowni Rodzice,

Od  01.02.2022 uruchamiamy rekrutację do naszej Międzynarodowej Szkoły Językowej, placówki odpowiadającej na potrzeby uczniów we współczesnym świecie.

Dominującymi kompetencjami rozwijanymi w naszej szkole są umiejętności:

– rozwiązywania problemów i myślenia krytycznego,

– współpracy w grupach,

– umiejętność adaptacji do nowych warunków,

– efektywnej komunikacji – pisemnej i ustnej, w tym w 3  językach  obcych,

– oceny i analizy informacji, myślenia logicznego – czyli myślenia matematycznego,

– znajomości technologii.

Taka wielopłaszczyznowa stymulacja rozwoju i nabywania nowych umiejętności
ma umożliwić uczniom korzystanie z możliwości współczesnego świata bez ograniczeń.

Zgłoszenie kandydata

Potrzebne dokumenty mogą Państwo pobrać z zakładki Rekrutacja na naszej stronie internetowej.

Organizacja nauczania

Stworzyliśmy placówkę, w której uczniowie od I do VIII klasy:

 •  pracują na lekcjach stosując zasady myślenia krytycznego,
 • uczą się rozwiązywać problemy, wypowiadać, argumentować i wnioskować
  oraz przede wszystkim pracują zespołowo,
 • poznają 3 języki obce ( angielski, hiszpański, francuski), komunikują się
  w nich,
 • mają możliwość współpracy z innymi krajami oraz zdobywania certyfikatów językowych, uczestniczą w projektach międzynarodowych takich jak RESA ( pod patronatem ambasady Francji), e-twinning czy Erasmus,
 • uczestniczą w edukacji matematycznej w rozszerzonym zakresie,
 • eksperymentują, doświadczają poznając tajniki nauk ścisłych,
 • współpracują naukowo z ośrodkami naukowymi
 • mają dostęp do bogatego zaplecza naukowego oraz infrastrukturalnego,
 • mają możliwość uczestniczenia w ciekawych wycieczkach – w tym do teatrów, muzeów, filharmonii, ponieważ kontakt ze sztuką uwrażliwia, inspiruje, pobudza fantazję, kreatywność, wyobraźnię, poszerza horyzonty.

Profile nauczania

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej placówce będą funkcjonowały następujące klasy
 o profilach językowych:

Klasa I profil angielski

 •  fakultet z język francuskiego, hiszpańskiego

Klasa II profil angielsko – francuski 

Klasa II profil angielsko – hiszpański

Klasa III profil angielsko – francuski

Klasa III profil angielsko – hiszpański

Klasa IV profil angielsko – francuski

Klasa IV profil angielsko – niemiecki

Klasa V profil francusko – niemiecki

Klasa V profil angielsko – francuski

Klasy VI – VIII profil angielsko – francuski i angielsko – niemiecki

Bliższe informacje są zamieszczone na naszej stronie internetowej www.nzpe.pl

Chętnie odpowiemy również na Państwa pytania telefonicznie bądź mailowo.

W razie pytań lub wątpliwości podczas wypełniania dokumentów prosimy o kontakt
 pod numerem telefonu 784 282 997.

Inwestujmy w przyszłość naszych dzieci, bo to najlepsza z inwestycji.

Poznajmy się.

Do zobaczenia.