Rekrutacja do projektu FRSE

22 września 2023

Rekrutacja do udziału w projekcie FERS dla nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie „Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych i umiejętności informatycznych nauczycieli w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie” o numerze 2022-2-PL01-KA122-SCH-00010064 finansowanego ze środków programu FERS Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. W ramach projektu 15 nauczycieli weźmie udział w 6 dniowym kursie „Narzędzia ICT do kreatywnej i współpracy w klasie” we Florencji. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do koordynatora projektu p. Katarzyny Brzezińskiej lub sekretariatu szkoły.


Wyniki rekrutacji do udziału w projekcie