Rekrutacja uzupełniająca do Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie

25 sierpnia 2022

Od 22 sierpnia 2022 do  30 września 2022 rusza rekrutacja uzupełniająca
do Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie

W zakresie klas II-VII

Na profile:

Angielsko-hiszpański

Angielsko-niemiecki

Angielsko- francuski

Uczniom naszej szkoły  zapewniamy:

 •  Zajęcia z doświadczoną, pełną pasji i energii kadrą,
 •  Możliwość wymiany doświadczeń z rówieśnikami z innych państw poprzez udział w międzynarodowych projektach i programach,
 • Współpracujemy z ośrodkami naukowymi w celu wdrażania najnowocześniejszych metod pracy, m.in. EduMatrix – pracowników Uniwersytetu Śląskiego do rozwijania myślenia matematycznego i komutacyjnego, Resa – sieć szkół zrzeszonych wokół Instytutu Francuskiego oraz Ambasady Francji w Polsce, Instytut Gettego- projekt wspierający szkoły w działaniach na rzecz języka niemieckiego.
 • Możliwość korzystania ze świetlicy w godzinach 7.00-17.00,
 • 8- letni cykl kształcenia o  rozszerzonym profilu językowym (możliwość wyboru drugiego języka obcego tj. hiszpański, niemiecki, francuski),
 • Zajęcia z języka angielskiego w 5 godzin w tygodniu,
 • Zajęcia z drugiego języka obcego (począwszy od II klasy) 4 godziny w tygodniu,
 • Autorski program nauczania matematyki od klasy I,
 • Nowoczesne i innowacyjne metody nauczania, praca na lekcjach metodą krytycznego myślenia, naukę przez doświadczenie, eksperymentowanie, projekty,
 • Mało liczne klasy do 20 osób,
 • Stanowczo rezygnujemy z hałasu, w naszej szkole nie ma dzwonków, nie są nam potrzebne specjalne sygnały do wyznaczania początku i końca lekcji,
 • Przebywanie na świeżym powietrzu (własny, ogrodzony plac zabaw,  boisko, spacery),
 • Spotkania z teatrem, sztuką, ciekawymi osobami, wyjazdy na wycieczki i zajęcia w plenerze,
 • Organizacja ciekawych zajęć dodatkowych zgodnie z ofertą zamieszczoną w zakładce warsztaty,
 • Sale wyposażone w nowoczesny sprzęt, pomoce naukowe i dydaktyczne,
 • Możliwość spożywania obiadu w szkole ( opłata wg cennika),
 • Możliwość zorganizowania dodatkowych indywidualnych zajęć takich jak, np. lekcje gry na instrumencie, terapia logopedyczna , terapia SI, Biofeedback, Neuroflow, TUS, zajęcia specjalistyczne oraz wyrównujące braki ( opłata wg cennika),
 • Możliwość zorganizowania dowozu dzieci do szkoły na życzenie rodziców oraz ubezpieczenia dzieci od NNW (opłata wg cennika),
 • Rozwijanie uzdolnień dzieci i naukę na wysokim poziomie,
 • Ścisłą współpracę w kwestiach edukacyjnych i wychowawczych ze środowiskiem rodzinnym,
 • Wspieranie potrzeb uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła przyjmuje uczniów, na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz świadectw szkolnych przedstawiających co najmniej ocenę dobry z języka angielskiego oraz matematyki oraz ocenę bardzo dobry z zachowania – wymóg ten nie dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

www.nzpe.pl

Sekretariat:

784 282 997

nsp1@nzpe.pl

Dyrekcja:

502243181