Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

30 czerwca 2021

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice,

w dniach 24.05.2021-24.06.2021 uruchamiamy rekrutację do naszej szkoły, placówki odpowiadającej na potrzeby uczniów we współczesnym świecie.

Dominującymi kompetencjami rozwijanymi w naszej szkole są umiejętności:

– rozwiązywania problemów i myślenia krytycznego,

– współpracy w grupach,

– umiejętność adaptacji do nowych warunków,

– efektywnej komunikacji – pisemnej i ustnej, w tym w językach obcych,

– oceny i analizy informacji, myślenia logicznego – czyli myślenia matematycznego,

– znajomości technologii.

Taka wielopłaszczyznowa stymulacja rozwoju i nabywania nowych umiejętności
ma umożliwić uczniom korzystanie z możliwości współczesnego świata bez ograniczeń.

Zgłoszenie kandydata

Potrzebne dokumenty mogą Państwo pobrać z zakładki Rekrutacja
lub dokonać tego za pośrednictwem poniższych odnośników:

Organizacja nauczania

Stworzyliśmy placówkę, w której uczniowie od I do VIII klasy:

 •  pracują na lekcjach stosując zasady myślenia krytycznego,
 • uczą się rozwiązywać problemy, wypowiadać, argumentować i wnioskować
  oraz przede wszystkim pracują zespołowo,
 • poznają 4 języki obce ( angielski, niemiecki, hiszpański, francuski), komunikują się
  w nich,
 • w wymiarze 10 godzin tygodniowo, mają możliwość współpracy z innymi krajami oraz zdobywania certyfikatów językowych, uczestniczą w projektach międzynarodowych takich jak RESA ( pod patronatem ambasady Francji), e-twinning czy Erasmus,
 • uczestniczą w edukacji matematycznej w wymiarze 5 godzin tygodniowo
  od klasy I oraz na drugim etapie nauczania w kółkach chemicznych, fizycznych, geograficznych, informatycznych, przyrodniczych czy matematycznych,
 • eksperymentują, doświadczają poznając tajniki nauk ścisłych,
 • współpracują naukowo z Uniwersytetem Śląskim i Centrum Nauki Kopernik,
 • mają dostęp do bogatego zaplecza naukowego oraz infrastrukturalnego,
 • mają możliwość uczestniczenia w ciekawych wycieczkach – w tym do teatrów, muzeów, filharmonii, ponieważ kontakt ze sztuką uwrażliwia, inspiruje, pobudza fantazję, kreatywność, wyobraźnię, poszerza horyzonty.

Profile nauczania

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej placówce będą funkcjonowały następujące klasy
 o profilach językowych:

Klasa I profil angielski

 • 5 lekcji tygodniowo języka angielskiego
 • możliwość wyboru fakultetu 2 lekcje tygodniowo z język francuskiego, hiszpańskiego, nieniemieckiego

Klasa II profil angielsko – francuski 

Klasa II profil angielsko – hiszpański

Klasa III profil angielsko – francuski

Klasa III profil angielsko – hiszpański

Klasa IV profil angielsko – francuski

Klasa IV profil angielsko – niemiecki

Klasa V profil francusko – niemiecki

Klasa V profil angielsko – francuski

Klasy VI – VIII profil angielsko – francuski i angielsko – niemiecki

W klasa od II do VIII odbywają się lekcje z języka obcego w następujących wymiarach:

 • 5 lekcji języka anielskiego tygodniowo,
 • 4 lekcje tygodniowo drugiego języka,
 • możliwość wyboru – zajęcia fakultatywne 2 lekcje tygodniowo z wybranego języka (niemiecki, francuskim hiszpański).

Zajęcia rozwijające zainteresowania i wspierające uczniów

Pedagodzy pracujący w naszej placówce to wyspecjalizowana kadra. Posiadają wiedzę
 i umiejętności w wielu różnych dziedzinach pracy z dzieckiem i nauczania, to również ludzie z pasją, których cechuje kreatywność, profesjonalizm. Dzięki temu oferujemy uczniom bardzo zróżnicowane zajęcia rozwijające zainteresowania odpowiadające ich potrzebom.

Posiadamy bardzo bogatą ofertę zajęć specjalistycznych. Realizujemy programy terapeutyczne takie jak Integracji Sensorycznej, TUS, Biofeedback, Neuroflow, Trening słuchowy Neuroflow, zajęcia logopedyczne, rehabilitację oraz wiele innych. Szczegóły
są dostępne na naszej stronie w zakładce O nas specjalne potrzeby edukacyjne.

Usługi dodatkowe

Nasi uczniowie mogą korzystać z posiłków (zwykłe, bezglutenowe, wegańskie) przygotowywanych przez firmę cateringową.

Dla uczniów z terenu Pszczyny organizujemy płatny dowóz do szkoły.

Zasady płatności

Miesięczne czesne z tytułu nauki i pobytu dziecka w szkole wynosi dla uczniów klas
I-III 620 zł, uczniów klas IV-VIII 672 zł. Należy również uiścić jednorazową opłatę tzw. wpisowe w kwocie 300 zł.

Czesne w przypadku uczęszczania rodzeństwa do Niepublicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 wynosi: na pierwsze dziecko 100%, na drugie oraz kolejne dziecko przysługuje zniżka w wysokości 25%. Dla rodzeństwa, które jest zapisane do Niepublicznego Przedszkola „Pociecha” w Pszczynie naliczany jest rabat w wysokości 20% wartości aktualnie obowiązującego w przedszkolu czesnego

Wysokość czesnego ulega waloryzacji z dniem 1 lutego każdego roku kalendarzowego obowiązywania umowy o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim, opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Informacje końcowe

Zapisując dziecko do Naszej szkoły zyskujecie Państwo pewność, że dziecko będzie rozwijało swoje indywidualne talenty, a czas spędzony w szkole będzie dla niego czasem mile spędzonym i dobrze wykorzystanym.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej
w poszczególnych zakładkach.

Uczniem naszej placówki można zostać także w trakcie trwania roku szkolnego.

Nie musisz decydować się w ciemno – przyjdź, zobacz i zapytaj o to, co Cię interesuje.

Chętnie odpowiemy również na Państwa pytania telefonicznie bądź mailowo.

W razie pytań lub wątpliwości podczas wypełniania dokumentów prosimy o kontakt
 pod numerem telefonu 784 282 997.

Inwestujmy w przyszłość naszych dzieci, bo to najlepsza z inwestycji.

Poznajmy się.

Do zobaczenia.