Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej metody terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i spektrum autyzmu wykorzystującej wirtualną rzeczywistość

7 listopada 2023

Projekt „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej metody terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i spektrum autyzmu wykorzystującej wirtualną rzeczywistość” finansowany z budżetu Państwa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202

Powodem dla którego Wnioskodawca podjął realizację niniejszej operacji jest rozwijanie prowadzonej działalności w kierunku oferowania na rynku lokalnym i regionalnym – w obrębie Województw Śląskiego i Małopolskiego – usług innowacyjnych.

Cele strategiczne operacji, stanowią cele długoterminowe o charakterze rozwojowym — w ramach ich realizacji Wnioskodawca planuje budowę profesjonalnego zespołu świadczącego innowacyjne usługi terapeutyczne z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, zwiększenie ilości specjalistycznego wyposażenia oraz uzyskanie większego udziału w rynku usług terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

wartość finansowa projektu 148000 zł

datę podpisania umowy 07.11.2023 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa