Samorząd Uczniowski

12 listopada 2021

Opiekun samorządu

Ewa Czerwionka

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Maja Bienioszek klasa V

Zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

Maja Tomaszek klasa III

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

Patryk klasa III