Spotkania z teatrem dla dzieci

21 września 2022

„Dzieci mają cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko co tylko zapragną”

Jean Cocteau

Zapraszamy na zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży, które będą się odbywać w czwartki od godz.14.45-15.54.

Spotkania te wprowadzą w świat słowa, muzyki i obrazu. Pozwolą wydobyć z dzieci pokłady kreatywności i wrażliwości, które przełożą się na stworzenie ciekawych i pięknych inscenizacji teatralnych. Dadzą im poczucie sprawczości.

Dzięki tym ćwiczeniom mali aktorzy, będą mogli odkryć w sobie wiele pasji, zdolności, talentów.

Zajęcia poprowadzi Barbara Garncarek- Zuber nauczyciel języka polskiego (każdego szczebla od podstawówki przez gimnazjum po liceum), pasjonat aktywizowania dzieci i młodzieży. Pobudzający do działania przez akcje wolontariatu na rzecz wielu środowisk, po działania artystyczne. Instruktor żeglarstwa i narciarstwa, dla którego natura tworzy przepiękne spektakle.