Sylabowy trening czytania w przedszkolu

30 sierpnia 2021

W tym roku szkolnym wprowadzamy do przedszkola dodatkowe zajęcia wdrażające do nauki czytania. „Elementarz. Sylabowy trening czytania” to specjalnie przygotowany program słuchowo-językowy, którego celem jest wspieranie nauki czytania metodą sylabową. Kolejne sylaby wprowadzane są w opozycjach, zgodnie z rozwojową kolejnością pojawiania się ich w systemie językowym dziecka. Celem programu jest: wspomaganie nauki czytania, stymulowanie rozwoju mowy, stopniowe wydłużanie uwagi, ćwiczenie percepcji słuchowej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, wspieranie ogólnego rozwoju dziecka.

Trening czytania stanowi zbiór zazwyczaj siedmiu ćwiczeń sylabowych. Na początku treningu dziecko poznaje zestaw nowych sylab. Sylaby te zostały zapisane w ustalonej kolejności. Dziecko poznaje i utrwala je zgodnie z trzema krokami:
1. Powtarzanie (naśladowanie)
2. Rozumienie (wskazywanie, różnicowanie – rozpoznawanie)
3. Nazywanie (odczytywanie).

Zajęcia dostosowane są do tempa rozwoju dzieci jak i ich poziomu umiejętności i zainteresowań. W tkacie zabawy w ciekawy sposób nasi podopieczni będą doskonalić swe umiejętności językowe i czytelnicze.