Szkoła pamięta.

16 listopada 2021

Na lekcji historii uczniowie klasy VII i VII rozmawiali o burzliwych losach demokracji. Dowiedzieli się jaką rolę w historii Polski odegrała „Solidarności”. Pracowali w grupach podejmując tematy różnych ustrojów politycznych, w swoich pracach wykorzystali materiały w postaci tekstów źródłowych przygotowanych przez IPN. Wszystko to w ramach udziału w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, pamiętają kamienie”.