Szkolenie dla nauczycieli w ramach programu Erasmus +

12 lipca 2022

Nasi nauczyciele w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Uni Europejskiej biorą udział w programie Erasmus +. Część grona pedagogicznego uczestniczyła w 5-dniowym szkoleniu w Grenadzie.

W ramach udziału w szkoleniu „Dynamiczne nauczanie” podnosili swoje kompetencje, poznawali nowe metody pracy z grupą, ale również co ważne doskonalili metody współpracy i organizacji pracy własnej. W ramach realizacji programu kulturalnego zwiedzali Grenadę i poznawali kulturę Hiszpanii.

Od września z nowymi siłami będą wdrażali zdobyta wiedzę w pracę z uczniamai jak i modyfikowali organizację pracy z klasą.