Szlechtna paczka Szkolnego Klubu Wolontariatu

19 grudnia 2023

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów i rodziców potrzebująca rodzina otrzyma pomoc w ramach akcji Szlachetnej Paczki ❤️❤️❤️