TERAPIA LOGOPEDYCZNA 

25 stycznia 2024

Terapia logopedyczna  na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. 

Logopeda zajmuje się profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji. Główne cele pracy to min. usprawnienie motoryki narządów mowy, korekcja wad wymowy i usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się (np. niepłynność mowy), umiejętność prowadzenia narracji i dialogu, budowanie słownictwa czynnego i biernego, wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych, usprawnianie funkcji pokarmowych, oddechowych oraz fonacyjnych. Cele terapii są formułowane indywidualnie, w zależności od deficytów. Ważnym elementem pracy logopedy jest również wsparcie rodziców w żmudnym procesie terapii dziecka. 

Terapią logopedyczną objęte są  dzieci od najmłodszych lat (żłobek) do najstarszych uczniów szkoły u których występują deficyty takie jak:  nieprawidłowo ukształtowane funkcje prymarne (tor oddychania, połykania, gryzienie i żucie), zaburzenia komunikacji, opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowa artykulacja poszczególnych głosek (dyslalia), niepłynność mowy, zaburzenia w zakresie słuchu (również słuchu fonemowego). 

Efektem działań terapeutycznych jest poprawa w zakresie komunikacji/mowy. 
Co z kolei  jest bazą do lepszego rozwoju poznawczego, społecznego
i emocjonalnego dziecka. 

Zespół terapeutyczny kwalifikuje dzieci na dany rodzaj terapii na podstawie : 

  • zalecenia zawarte są w orzeczeniu o kształceniu specjalnym lub opinii
    o wczesnym wspomaganiu rozwoju, 
  •  na podstawie wywiadu z rodzicami, badania oraz dokumentacji z innych placówek 
    (np. orzeczenie o kształceniu specjalnym wydawanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną). 

 Logopeda określa cele i program terapii. Badając dziecko nie tylko słucha jego wymowy, ale sprawdza również sposób oddychania, gryzienia, żucia i połykania pokarmu. Następnie sprawdza czy narządy artykulacyjne dziecka są prawidłowo zbudowane i wystarczająco sprawne, czy nie ma nieprawidłowości w zakresie zgryzu lub wędzidła języka. W procesie diagnozy  logopeda ocenia czy prawidłowy jest słuch (również ten fonemowy), jaki jest zasób słownictwa, czy dziecko rozumie komunikaty złożone, czy tylko proste, jak się koncentruje, jaką ma pamięć i wiele innych funkcji. 

Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, w formie zabawy dostosowanej do wieku dziecka i przy użyciu atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Oprócz pracy z dzieckiem logopeda spotyka się z rodzicami, demonstruje zadawane ćwiczenia i wyjaśnia