TERAPIA PSYCHOLOGICZNA 

25 stycznia 2024

Terapia psychologiczna koncentruje się w głównej mierze na wspieraniu sfery rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dziecka.
Zadania realizowane podczas terapii psychologicznej to m.in.: 

 • trening funkcji poznawczych; 
 • trening radzenia sobie z emocjami; 
 • kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, wzmacnianie poczucia własnej wartości; 
 • nauka radzenia sobie w relacjach społecznych, trening kompetencji społecznych; 
 • nauka radzenia sobie z napięciem emocjonalnym;
 • trening radzenia sobie w sytuacjach generujących wysoki poziom
  złości i lęku;
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach dyskomfortowych, nieznanych i konfliktowych; 
 • rozwijanie teorii umysłu; 
 • nauka radzenia sobie w relacjach społecznych, w tym podejmowania kontaktu z rówieśnikami w akceptowany społecznie sposób;  
 • rozwijanie decyzyjności, asertywności; 
 • wspieranie w podejmowaniu postawy bardziej pewnej siebie, zdecydowanej; 
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. 

Terapia psychologiczna skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym, które przejawiają trudności
w zakresie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego. Poprzedzona jest diagnozą oraz obserwacją swobodną
i kierowaną dziecka, a także wywiadem z rodzicami. Kolejnym krokiem jest przygotowanie celów terapii i indywidualne dobieranie metod pracy do potrzeb
i m