TERAPIA RĘKI 

25 stycznia 2024

Terapia ręki polega na usprawnianiu precyzyjnych ruchów dłoni i palców do wykonywania różnorodnych zadań.  

Terapia ręki odgrywa istotną rolę w kontekście wspierania dziecka
w rozwoju, zapobiegania głębszym zaburzeniom i utrwalaniu złych nawyków. Dzięki sprawnym dłoniom  na wczesnym etapie życia dziecko dotyka, manipuluje, chwyta, co prowadzi do zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. Pozbawione tej możliwości nie ma szans na prawidłowy rozwój. 

Podobnie ręce pełnią olbrzymią rolę w samoobsłudze, która daje możliwość bycia samodzielnym i niezależnym od innych osób. Jednocześnie wykonywanie czynności samoobsługowych wpływa na rozwój motoryki małej, co ma bezpośrednie przełożenie na opanowywanie umiejętności szkolnych, szczególnie w zakresie techniki pisania. 

Zatem terapia ręki jest istotna z uwagi na funkcjonowanie dziecka zarówno
w sferze poznawczej, jak również emocjonalno-społecznej. 

W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz. 

Każda terapia jest indywidualna, składa się z ćwiczeń wzmacniających obręcz barkową, ćwiczeń manualnych i precyzyjnych ręki, stymulacji prioprioceptywnej. Ważnym elementem jest również usprawnienie motoryki dużej i wzmocnienie całego ciała. Dodatkowo terapeuta ręki pracuje nad poprawnym chwytem, dysocjacją palców, lepszym pismem czy większym skupieniem podczas pracy wykonywanej z zaangażowaniem rąk. 

Terapia realizowana raz w tygodniu w wymiarze 45minut . 

Terapia ręki powinna być wskazana już od najmłodszych lat a zwłaszcza gdy zauważymy,  że dziecko ma problem: 

  • ze wzmożoną męczliwością przy pisaniu, 
  •  z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym w obrębie kończyn górnych  i obręczy barkowej, 
  • z nieprawidłowym chwytem pisarskim, 
  • nielubiącym rysowania, kolorowania, lepienia czy innych prac manualnych, ale także tym, których wytwory, pomimo wielu ćwiczeń i doświadczeń, odbiegają od poziomu prezentowanego przez rówieśników. 

W trakcie zajęć wykorzystuj się wiele różnorodnych pomocy edukacyjnych, zarówno do ćwiczeń motoryki dużej jak i małej. Proponuje się  różnorodne aktywności, ciekawe techniki i prace plastyczne. Ważny jest także terapeutyczny aspekt spotkań, wzmacnianie wiary dzieci we własne siły, wzmacnianie poczucia sprawstwa i ćwiczenie samodzielności. Rodzicom dzieci uczestniczących w zajęciach na bieżąco są  informowani o zao