TERAPIA SŁUCHU JOHANSENA

25 stycznia 2024

Terapia ma na celu poprawę przetwarzania bodźców słuchowych. Przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu
i pisaniu. 

Dzieci z trudnościami w przetwarzaniu słuchowym mają problemy
z prawidłowym różnicowaniem dźwięków i lokalizacją ich źródła, nie rozumieją wzorców dźwiękowych i mają problemy z rozumieniem mowy zniekształconej czy w hałasie. Konsekwencją tych zaburzeń są często trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi oraz konstruowaniu pisemnych i ustnych wypowiedzi. 

Zajęcia prowadzone metodą terapii słuchu Johansena przeznaczone są dla dzieci  : 

  • z opóźnionym rozwojem mowy, 
  • z dysleksją, 
  • z ADHD, 
  • z zaburzeniami koncentracji, 
  • z zaburzeniami percepcji słuchowej, 
  • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń, 
  • z osobami z porażeniem mózgowym, 
  • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki, 
  • z osobami z autyzmem. 

Program Johansen opiera się na nagranej na syntezatorze muzyce odpowiednio dobranej do potrzeb uczestnika programu. Utwory muzyczne, obejmujące różne częstotliwości, działają  w sposób stymulujący poprawiając funkcjonowanie uwagi słuchowej uczestnika. Do realizacji programu potrzebne są jedynie słuchawki i odtwarzacz płyt CD. Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej i nagranej na syntetyzatorze nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej sześć dni w tygodniu przez 10 do 15 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 6 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa około 8-12 miesięcy 

Diagnoza dziecka kwalifikująca do zajęć opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych 

Stymulacja słuchowa Johansena poprawia nie tylko przetwarzanie bodźców słuchowych, ale również zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych, umiejętność czytania, rozumienie mowy, artykulację, komunikację, samoocenę, harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała, utrzymanie równowagi, koordynację ruchów, motory