Warsztaty antydyskryminacyjne z Katarzyną Strycharską 02.12.2022 r.

1 grudnia 2022

Wszystko zaczyna się od słów. Warsztaty antydyskryminacyjne w naszej szkole. Budowanie wspólnoty wolnej od dyskryminacji i nietolerancji jest w dzisiejszej rzeczywistości najważniejsze. Dlatego warsztaty antydyskryminacyjne, które wkrótce zostaną przeprowadzone dla dzieci i młodzieży naszej szkoły, będą znakomitą okazją do zaprezentowania mechanizmów prowadzących do stygmatyzacji i wykluczenia. Uczennice i uczniowie dowiedzą się, jakie są rodzaje dyskryminacji, czym jest mowa nienawiści, kto jest na nią narażony, jak przeciwdziałać wykluczeniu i agresji oraz jak reagować na wszelkie przejawy zachowań dyskryminacyjnych. Zajęcia będą prowadzone zarówno dla uczniów, jak i rodziców. Ma to na celu podniesienie świadomości wielu negatywnych zjawisk w relacjach uczniowskich i ogólnospołeczny oraz doskonalenie umiejętności reagowania na nie w rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej.