Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – Zapisy

1 czerwca 2021

W celu zapisania dziecka na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy wypełnić dokumenty z zakładki druki do pobrania i złożyć je w sekretariacie przedszkola i żłobka wraz z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.