Wiedza o społeczeństwie – Liceum Ogólnokształcące

12 lutego 2024

klasa 1

Zadania egzaminacyjne

klasa 2

zadania egzaminacyjne

klasa 3

zadania egzaminacyjne

klasa 4

zadania egzmianycjne