Wyniki ogólnopolskiego konkursu Leon

27 stycznia 2022

„Leon” jest Ogólnopolskim Konkursem Przedmiotowym, skierowanym do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. Jest to konkurs bez eliminacji wewnątrzszkolnych, który umożliwia sprawdzenie wiedzy każdego chętnego ucznia, bez względu na jego dotychczasowe wyniki w nauce. Celem konkursu jest przede wszystkim poszerzanie wiedzy, poznanie mocnych i słabych stron, ale także świetna zabawa i zaznajomienie ucznia z regułami panującymi podczas różnorodnych konkursów i olimpiad. Sesja jesienna jest konkursem na DOBRY POCZĄTEK i jest powtórką z poprzedniego roku szkolnego oraz zawiera pytania z pierwszych 3 miesięcy z obecnego roku szkolnego. Sesja wiosenna, to konkurs obejmujący zagadnienia z aktualnego roku szkolnego.

Konkurs przedmiotowy Leon z matematyki skierowany jest do uczniów szkół podstawowych – klasy I – VIII. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów oraz zachęcenie do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego i logicznego myślenia.

Konkurs przedmiotowy Leon z języka angielskiego ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych i przedmiotowych posiadanych przez uczniów.

Celem ogólnopolskiego testu zintegrowanych sprawności jest sprawdzenie umiejętności polonistycznych, przyrodniczych oraz matematycznych. Konkurs przeprowadzany jest w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi.

Poniżej prezentujemy wyniki naszych uczniów. Wszyscy uzyskali wysokie wyniki. Gratulujemy!