Zajęcia tyflopedagogiczne/ trening oka i widzenia

25 stycznia 2024

Jeśli twoje dziecko:

– ma wadę wzroku

– mówi o tym, że bolą go oczy, widzisz, że często łzawi, mruży lub przeciera oczy

– ustawia głowę pod nietypowym kątem

– nienaturalnie zbliża się do przedmiotów ( szczególnie podczas oglądania telewizji, grania na telefonie, podczas czytania)

– skarży się na bóle głowy,

– spędza dużo czasu przed komputerem albo telefonem

– ma deficyty w sferze percepcji wzrokowej

– ma problemy z uwagą i koncentracją

– ma dysleksję

– ma problemy z czytaniem i pisaniem

– ma problemy ruchowe( integracja sensoryczna)

– zajęcia te są doskonałym uzupełnieniem terapii dla dzieci z CAPD/APD

– jest po zabiegach okulistycznych

NZPE zaprasza na zajęcia dedykowane właśnie dla Twojego dziecka. Trening oka i  widzenia to zajęcia  umożliwiające poprawę wzroku za pomocą ćwiczeń i zmiany nawyków używania oczu. Pomogą one  przezwyciężyć wiele różnorodnych problemów i dolegliwości, poprawić szereg umiejętności wzrokowych niezbędnych do działania w specyficznych warunkach. Wczesne rozpoznanie problemów wzrokowych u dzieci pozwala na skuteczne działania i poprawę komfortu widzenia dziecka.

Podczas zajęć pracujemy nad: 

  1. Koordynacją wzrokowo- ruchową– celem tych ćwiczeń jest rozwinięcie i integracja zdolności do koordynowania ruchów gałek ocznych z precyzyjnymi ruchami ciała.
  2. Spostrzeganiem figury i tła– celem tych ćwiczeń jest rozwój zdolności dziecka do czytania wyrazów we właściwej kolejności i do spostrzegania liter i wyrazów jako samoistnych jednostek, bez mylenia ich z sąsiadującymi literami i wyrazami.
  3. Stałością spostrzegania– ćwiczenia dotyczące stałości spostrzegania pomagają dziecku nauczyć się rozpoznawania kształtów geometrycznych niezależnie od ich wielkości, barwy lub położenia, a także znanych dziecku słów, gdy pojawiają się one w nieznanym kontekście, lub są wydrukowane nieznanym dziecku krojem czcionki lub napisane nieznanym charakterem pisma.
  4. Spostrzeganiem położenia przedmiotów w przestrzeni– ćwiczenia te mają za zadanie rozwinąć w dziecku umiejętność rozróżniania takich liter jak b-d, p-g, a także spostrzegania odpowiedniej kolejności liter w wyrazie lub liczb w sekwencji.
  5. Spostrzeganiem stosunków przestrzennych– celem tych ćwiczeń jest opanowanie przez dziecko zdolności  do spostrzegania położenia dwóch lub więcej przedmiotów w stosunku do samego siebie, a także relacji przestrzennych zachodzących między tymi przedmiotami.
  6. Pamięcią wzrokowa – te ćwiczenia pozwalają dziecku m.in. rozwinąć umiejętność pisania z pamięci, a w przyszłości łatwiej opanować zasady ortografii oraz znacznie przyspieszyć tempo czytania.
  1.  Uwagą i koncentracją – ćwiczenia uwagi i koncentracji stanowią bazę pod opanowywanie przez dziecko złożonych umiejętności szkolnych takich jak np. rozwiązywanie zadań z matematyki bądź czytania ze zrozumieniem.
  2. Prawidłową higieną oczu – coraz częściej trudności z funkcjonowaniem układu wzrokowego wynikają z nieodpowiedniej higieny oczu. Negatywny wpływ na prawidłowe widzenie ma między innymi codzienne i długotrwałe wpatrywanie się w ekran smartfonu i komputera.
  3.  Zajęcia są doskonałym uzupełnieniem terapii dla dzieci z CAPD/APD


Otwórz oczy swojego dziecka na świat pełen barw i kształtów ! 🌟 Dołącz do naszych rewolucyjnych zajęć treningu oka i widzenia, gdzie Twoje dziecko wkroczy w fascynującą podróż poprawy wzroku. Proponujemy w pełni spersonalizowany trening, który wzmocni Jego oczy i Jego zdolność widzenia. Dołącz do naszych zajęć i zadbaj o oczy swoich najbliższych.

Prowadzący : mgr Justyna Cyran