Zdrowa klasa- program edukacyjny z wparciem dietetyka.

23 listopada 2021

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu
badawczo-edukacyjnego, którego celem jest poprawa stanu odżywienia
dzieci w wieku szkolnym. Zasadniczym celem naszej misji jest
aktywowanie szkół, rodziców oraz opiekunów do budowania właściwych
zachowań prozdrowotnych wśród dzieci. W realizowanym projekcie istotne
jest wdrażanie zaawansowanych narzędzi badawczych, opracowywanie
szczegółowych raportów  o szeroko zakrojonym działaniem edukacyjnym.

Za bezpośredni kontakt z Naszą szkołą i realizację praktyczną
poszczególnych etapów tego projektu odpowiada dietetyk p. Magdalena
Sojka.

https://zdrowaklasa.pl/