Żłobek Niepubliczny Pociecha – Informacje dla rodziców – Cennik

31 maja 2021

 • Czesne od 1.01.2021r. 450 zł miesięcznie , 900 zł spoza Gminy Pszczyna
  czesne obejmuje m.in. napoje dla dziecka, wszystkie zajęcia dodatkowe, wycieczki, teatrzyki, bale, paczki świąteczne, zdjęcia, torty urodzinowe, konsultacje ze specjalistami, terapie także:

  • łóżeczko/leżaczek i pościel (podpisane z przeznaczeniem indywidualnym dla każdego dziecka),
  • nocnik- w Żłobku (podpisany z przeznaczeniem indywidualnym dla każdego dziecka),
  • śliniaczki (podpisane z przeznaczeniem indywidualnym dla każdego dziecka),
  • zastawę stołową przeznaczoną do spożywania posiłków,
  • pomoce dydaktyczne.
 • Wpisowe uiszczane tylko raz na cały cykl  – 290 zł.
 • Posiłki – zgodnie z aktualnym cennikiem ustalonym z firmą cateringową (płatne po minionym miesiącu, kwota jest uzależniona od liczby zamówionych posiłków). OPCJA DOBROWOLNA
 • Wpłaty Wpłat można dokonywać gotówką w kasie lub przelewem na konto
  05 1020 2528 0000 0102 0228 8538
 • W przypadku zawarcia umowy w trakcie miesiąca, opłata za pobyt dziecka
  w Żłobku oraz wyżywienie naliczane będzie proporcjonalnie od dnia zawarcia umowy.
 • Miesięczna opłata za koszty wyżywienia dziecka podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku ,proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności. Warunkiem nie naliczania stawki żywieniowej w dniu nieobecności dziecka jest poinformowanie dyrektora Żłobka, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu nieobecności dziecka.
 • Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 17:30. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka w Żłobku za dodatkową opłatą, przy czym przedłużenie pobytu dziecka w żłobku winno zostać zgłoszone najpóźniej do godziny 16:00, w dniu w którym opieka ma być świadczona w wydłużonym zakresie. Opłatę za opiekę sprawowaną nad dzieckiem po godzinach pracy Żłobka ustalono   w wysokości 50,00 zł za każdą godzinę (słownie: pięćdziesiąt złotych), płatną po minionym miesiącu.