Żłobek Niepubliczny Pociecha – Informacje dla rodziców – Ramowy plan dnia

31 maja 2021

PLAN DNIA

6.30 – 8.30 – przyjmowanie dzieci do żłobka, własna aktywność dzieci, zabawy
w kącikach zainteresowań, zabawy ogólnorozwojowe, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, indywidualne zabawy z opiekunami, gimnastyka poranna, zabawy ruchowe

8.30 – 9.00 – śniadanie, karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym spożywaniu posiłku

9.00 – 10.45 – codzienna aktywność: zabawy plastyczno- techniczne, zabawy sensoryczne, zabawy muzyczno- ruchowe, zabawy usprawniające mowę, zabawy edukacyjno – wychowawcze

10.45 – 11.00 – przygotowanie do obiadu

11.00 – 11.30 – obiad I danie, nauka samodzielnego spożywania posiłku

11.30 – 12.00 – zabiegi higieniczne, wyciszanie dzieci

 12.00 – 14.00 – poobiedni odpoczynek,  słuchanie czytanej przez opiekuna lub nagranej literatury dziecięcej, kołysanek, muzyki relaksacyjnej

14.00 – 14.15 – czynności pielęgnacyjne

14.15 – 14.30 – obiad II danie

 14.30 – 15.00 – zabawy swobodne, gry i zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy inspirowane przez opiekuna, praca indywidualna z opiekunem, zabawy
i gry dydaktyczne

15.15-15.30 – podwieczorek

15.30– 17.30 – odbieranie dzieci przez rodziców, czas na rozmowy rodziców
z opiekunami, zajęcia i zabawy w sali