Klasa 2 LO

12 lutego 2024

język polski 2 LO

język angielski 2 LO

język niemiecki 2 LO

mateamtyka 2 LO

biologia 2 LO

geografia 2 LO

przedsiebiorczość

fizyka 2 LO

język francuski

język hiszpański 2 LO

chemia 2 LO

WOS

przedsiębiorczość

HIT

historia