Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

5 grudnia 2023

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. W tym dniu ważne jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami oraz pomoc we włączeniu ich w pełne życie społeczne. Ważną tematyką obchodów jest integracja osób niepełnosprawnych w aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego.

Należy tu również wspomnieć o  Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, która została przyjęta przez ONZ 13 grudnia 2006 roku. Jej zapisy gwarantują osobą niepełnosprawnym prawo do : wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego, udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Życzymy Wszystkim, aby zapisy Konwencji zostały jak najszybciej wprowadzone w życie.