Projekty unijne

13 grudnia 2022

Erasmus + rok szkolny 2021/2022


Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

W ramach dzielenie się wiedzą uczestnicy mobilności do Grenday biorący udział w szkoleniu Dynamiczne nauczanie przygotwali spotkania informacyjne i szkoleniowe dla kadry nie uczestniczącej w mobilności. W myśl założeń projektu po powrocie zorganizowano spotkanie dla pracowników dotyczące tego wyjazdu. Uczestnicy kursu opowiedzieli o projekcie źródłach jego finansowania, czyli Uni Europejskiej oraz przygotowali prezentację w ramach dzielenia się zdobyta wiedzą. Nie obyło się również bez pokazu zdjęć z programu kulturalnego i ze zwiedzania Grenady.Poniżej zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą kursu „Dynamiczne nauczanie”.


Mobilność nauczycieli czerwiec 2022

Zapraszamy do obejrzenia relacji z podróży do Grenady naszych nauczycieli. Poza nowa wiedzą i doświadczeniami oraz bagami pełnych pomysłów na prace z uczniami przywieźli również wiele pięknych zdjęć i wrażeń. Grenada urzekła ich swym dziedzictwem kulturowym. Mamy nadzieję, iż kolejne nasze projekty uda man się zrealizować a nasze działania będą jeszcze bardziej efektywne dzięki zdobytemu doświadczeniu. Cały projekt mobilności jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.


Szkolenie dla nauczycieli w ramach programu Erasmus +

Nasi nauczyciele w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Uni Europejskiej biorą udział w programie Erasmus +. Część grona pedagogicznego uczestniczyła w 5-dniowym szkoleniu w Grenadzie.

W ramach udziału w szkoleniu „Dynamiczne nauczanie” podnosili swoje kompetencje, poznawali nowe metody pracy z grupą, ale również co ważne doskonalili metody współpracy i organizacji pracy własnej. W ramach realizacji programu kulturalnego zwiedzali Grenadę i poznawali kulturę Hiszpanii.

Od września z nowymi siłami będą wdrażali zdobyta wiedzę w pracę z uczniami jak i modyfikowali organizację pracy z klasą.


Opis projektu

Założeniem przystąpienia do projektu było podniesie kompetencji zawodowych 8 nauczycieli NSP1 poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach na poziomie międzynarodowym odpowiadającym realiom współczesnej edukacji co pozwoli na podniesienie poziomu kształcenia uczniów, zwiększy konkurencyjność szkoły w środowisku lokalnym, wdroży nauczycieli do dzielenie się wiedzą z nauczycielami nie biorącymi udziału w projekcie. Pośrednim celem było zwrócenie uwagi na znaczenia edukacji językowej w środowisku lokalnym . Założyliśmy, że pozytywne doświadczenia i zaobserwowane wzorce działają motywująco na nauczycieli i wywalają chęć do zmiany jak również inspirują koleżanki i kolegów z pracy do działania i innowacyjności w nauczaniu. Efektem końcowym będzie poniesienie jakości kształcenia w szkole a w szczególności pozwoli: wprowadzić nowe metody pracy z klasą na lekcjach i kolejne innowacje pedagogiczne, co wpłynie na uatrakcyjnianie zajęć dla uczniów, unowocześniania podejścia kadry pedagogicznej do planowania i organizowanie procesu kształcenia, podnieść poziom wiedzy członków zespołu do spraw projektów by ich praca i zaangażowanie przekładało się na tworzenie i efektywnych projektów, zapewnienie uczniom edukacji i wsparcia na wysokim poziomie.

Regulamin naboru uczestników projektu Erasmus NZP 1 w Pszczynie

Załącznik 1 Arkusz rekrutacyjny

Załącznik 2 Zgoda na udział w rekrutacji i programie


Erasmus + Kursy i szkolenia. Mobilności kadry pedagogicznej.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie realizuje w ramach programu Erasmus + finansowanego ze środków Uni Europejskiej program Kursy i szkolenia. Mobilności kadry pedagogicznej.

Projekt dofinansowywany kwocie 12 704 euro.