Edukacja domowa – Wymagania egzaminacyjne – Klasa VI

26 stycznia 2024

Szanowni Państwo i drodzy Uczniowie poniżej przedstawiamy Wam opracowane na podstawie podręczników wymagania egzaminacyjne.

Egzamin składa się z części pisemnej, po której następuje część ustna. Ocena wystawiana z egzaminu w dużej mierze dotyczy stopnia realizacji wymagań zawartych w podstawie programowej. Szczegóły zostały podane w wymaganiach z poszczególnych przedmiotów. Terminy egzaminów znajdują się w zakładce terminy egzaminów.
Terminy zostaną podane do 30 września.
 


Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

Język polski

Język angielski

Historia

Biologia

Geografia

Matematyka

Informatyka