Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 – Akty prawne

6 marca 2023

Regulamin dostępu do Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie


Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny rok szkolny 2023/2024


RAMOWY PLAN NAUCZANIA 2022/2023 NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1


STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1


ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023


REGULAMIN KONKURSÓW