Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące — Wymagania egzaminacyjne — Klasa I

5 września 2022

język polski

język angielski

język niemiecki

matematyka

fizyka

chemia

biologia

geografia

historia

historia i teraźniejszość

informatyka

edukacja dla bezpieczeństwa