Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące — Wymagania egzaminacyjne — Klasa I

1 czerwca 2021

język polski

język angielski

język niemiecki

matematyka

fizyka

chemia

biologia

geografia

historia

informatyka

wiedza o społeczeństwie

edukacja dla bezpieczeństwa