Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – Wymagania egzaminacyjne – Klasa III

1 czerwca 2021

język polski

język angielski

język francuski

język hiszpański

język niemiecki

fizyka

lub

matematyka

chemia

biologia

geografia

historia

informatyka

podstawy przedsiębiorczości

wiedza o społeczeństwie (rozszerzenie)