Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – Oferta

1 czerwca 2021

Nasza placówka od 2013 roku realizuje dla swoich Pociech program Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej opinii o POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU.

W ramach terapii oferujemy bezpłatnie 4 godziny w miesiącu zajęć z:

 • terapeutą integracji sensorycznej (przedszkole posiada własny sprzęt do SI),
 • logopedą,
 • psychologiem,
 • pedagogiem specjalnym, terapeutą behawioralnym,
 • rehabilitantem,
 • surdopedagogiem,
 • tyflopedagogiem.

Dla każdego dziecka tworzony jest indywidualny program pracy, który zwiera m.in. ilość godzin poszczególnych zajęć. W trakcie pracy terapeutycznej bardzo ważne jest wparcie ze strony rodziców dlatego każdy z terapeutów ściśle współpracuje ze środowiskiem rodzinnym.

Terapeucie realizujący zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

 • Joanna Kudła
 • Anna Ryguła
 • Gabriela Kulig-Goc
 • Joanna Jędrysik
 • Katarzyna Garus
 • Tomasz Surowiec
 • Iwona Krzempek-Warzecha

Od 2011 r. realizujemy również program kształcenia specjalnego dla dzieci
z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO specjalizujemy się przede wszystkim w Całościowych zaburzeniach rozwoju – ZESPÓŁ ASPERGERA F 84.5 lub ZESPÓŁ AUTYSTYCZNY F 84.0. W tym przypadku zajęcia terapeutyczne są prowadzone codziennie przy wsparciu nauczyciela asystenta oraz całego zespołu specjalistów.