Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – Oferta

25 stycznia 2024

Nasza placówka od 2013 roku realizuje dla swoich Pociech program Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej opinii o POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU.

W ramach terapii oferujemy bezpłatnie  zajęcia z terapii:

·         integracji sensorycznej

·         logopedycznej

·         psychologicznej

·         pedagogicznej w przedszkolu

fizjoterapia

·         Zajęcia tyflopedagogiczne/ trening oka i widzenia

·        Terapia surdopedagogiczna /trening słuchowy

·       Terapia CAPD/APD

·         Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy (ATS)

·         Biofeedback

·          Stymulacja słuchu metodą IAS Johansen

terapia ręki

·         Socjologicznej

·         TUS Trening Umiejętności Społecznych