Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – Oferta

1 czerwca 2021

Nasza placówka od 2013 roku realizuje dla swoich Pociech program Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej opinii o POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU.

W ramach terapii oferujemy bezpłatnie  zajęcia z terapii:

·         integracji sensorycznej

·         logopedycznej

·         psychologicznej

·         pedagogicznej

·         rehabilitacji ruchowej

·         surdopedagogicznej

·         tyflopedagogicznej

·         NEUROFLOW® AKTYWNY TERNING SŁUCHOWY (ATS)

·         Biofeedback

·          STYMULACJA SŁUCHU METODĄ IAS JOHANSEN

·         Socjologicznej

·         TUS TRENIG UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

·         Warkego

Dla każdego dziecka tworzony jest indywidualny program pracy, który zawiera m.in. ilość godzin poszczególnych zajęć. W trakcie pracy terapeutycznej bardzo ważne jest wparcie ze strony rodziców dlatego każdy z terapeutów ściśle współpracuje ze środowiskiem rodzinnym

Terapeuci realizujący zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

·         Joanna Kudła

·         Anna Ryguła

·         Joanna Surowiec

·         Joanna Jędrysik

·         Katarzyna Garus

·         Tomasz Surowiec

·         Iwona Krzempek-Warzecha

·         Anna Krzempek-Bożek

·         Karolina Matejczyk

·         Łukasz Kleszcz

·         Anna Szklanny

·         Justyna Cyran

·         Andżelika Bartas

·         Monika Czech

·         Sylwia Palasz