Centrum Terapeutyczne – Oferta

25 stycznia 2024

W naszej placówce zajęcia terapeutyczne organizuje się
w ramach:
zajęć rewalidacyjnych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oraz dodatkowych zajęć wspierających rozwój dziecka. 

 Terapia jest dobierana ze względu na potrzeby dziecka. Czas, rodzaj, forma (indywidualna czy grupowa) zależy przede wszystkim od wyników diagnozy. 
Kompleksowa i wielospecjalistyczna diagnoza pozwala określić mocne strony dziecka oraz obszary wymagające wsparcia terapeutycznego. 
Efektem tych działań jest indywidualny program terapeutyczny omawiany   
na spotkaniu z rodzicami w celu zaplanowania pracy z dzieckiem i współpracy z rodziną.  Rodzice zapoznają się z szczegółowym planem pracy oraz spodziewanymi efektami działań terapeutycznych. 


W pracy z dzieckiem korzystamy z różnorodnych metod terapeutycznych między innymi takich jak: