Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące — Wymagania egzaminacyjne — Klasa II

1 czerwca 2021

język polski

język angielski

język hiszpański

matematyka

podstawy przedsiębiorczości

fizyka

chemia

 Z części 2 do węglowodorów.

geografia

biologia

historia

wiedza o społeczeństwie

informatyka