Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące — Wymagania egzaminacyjne — Klasa II

5 września 2022

język polski

język angielski

język hiszpański

język niemiecki

język francuski

matematyka

podstawy przedsiębiorczości

fizyka

lub

chemia

 Z części 2 do węglowodorów.

geografia

biologia

historia

wiedza o społeczeństwie

informatyka

lub

historia i teraźniejszość