Język polski klasy 4-8

12 listopada 2021

Przykładowe pytania egzaminacyjne


https://learningapps.org/

https://wordwall.net/pl

https://quizizz.com/

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8